انجام خدمات در حوزه صنعت آب

طبق آخرین گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری در سال 1391، این شرکت موفق به دریافت رتبه یک (1) در صنعت آب شده است.

اجرای سدهای خاکی، سنگریزه ای و بندهای انحرافی و حوضچه ذخیره نیروگاهی و پایدارسازی و آببندی با مواد ژئوسنتتیک وتثبیت شیبها با پوشش گیاهی، حفاری و پوشش فضاهای زیر زمینی نیروگاههای برق- آبی، حفاری و پوشش تونلهای انحراف و تونلهای آب بر سدهای بزرگ، سازه های هیدرولیکی سرریز سدها، مخازن ضربه گیر و شافت های قائم سدهای نیروگاهی، اجرای کانال انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی از جمله توانایی های شرکت پایاب کوثر می باشد که در این زمینه پروژه هایی را به اتمام رسانده یا در دست اجرا دارد.

تونل سازی

انجام خدمات در حوزه راه سازی و تونل

طبق آخرین گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری در سال 1391، این شرکت موفق به دریافت رتبه (1) رسته راهسازی شده است.

حفاری با مواد ناریه و تحکیم و تهویه موقتی تونلهای راههای اصلی دو خطه و سه خطه کوتاه و طویل بالای 2 کیلومتر در محدوده دریاچه سدهای بزرگ در مسیر راههای اصلی کشوری، ساخت قالبهای یکپارچه لغزنده و پوشش بتنی این تونلها و همچنین احداث تونلها و گالریهای زیر خاکی در مسیر راهها و ترانشه های ریزشی و سایر ابنیه فنی و حفاری و خاکریزی راهها، عملیات تثبیت و پایداری شیب های ناپایدار در محدوده راهها از جمله توانائی های شرکت پایاب کوثر است که در این زمینه پروژه هایی را به اتمام رسانده یا در دست اجرا دارد.

ابنیه و سازه نگهبان گودهای سازه‌های شهری

طبق آخرین گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری در سال 1391، این شرکت موفق به دریافت رتبه (2) رسته ابنیه و ساختمان شده است.

اجرای ساختمانهای اداری و مسکونی با کاربری دوران بهره برداری واقع در محدوده سدهای بزرگ و احداث ساختمانهای پیش ساخته و دائمی در تجهیز کارگاههای پروژه های راهسازی و سد سازی و همچنین فعالیت طراحی و اجرای سازه های نگهبان و اجرای گودبرداری سازه های شهری یکی از کارهای تخصصی شرکت پایاب کوثر میباشد که با تشکیل کنسرسیوم مشاور -پیمانکار و ایجاد دفاتر فنی طراحی سازه نگهبان و با بکارگیری جدیدترین روشهای اجرائی با استفاده از مهاریهای خودحفار به عنوان یکی از پیمانکاران شاخص در این رشته مطرح می باشد که در این زمینه پروژه هایی را به اتمام رسانده یا در دست اجرا دارد.

آب بندی و دیوارهای آببند سدها

اجرای عملیات حفاری و اجرای دیوار آببند و همچنین چالزنی و تزریق و آب بندی دیواره های تونلها و زیر پی سدها در فضای باز و درون گالریهای تزریق با استفاده از ماشین آلات متنوع و مواد آببندی مختلف و با بتن پلاستیک به عنوان جزئی از فعالیتهای تکمیلی در کارهای سد سازی و تونل سازی و سازه های هیدرولیکی از توانائی های شرکت پایاب کوثر مطرح می باشد که در این زمینه پروژه هایی را به اتمام رسانده یا در دست اجرا دارد.

صنعت و معدن و آتشکاری روباز و فضای بسته

طبق آخرین رتبه بندی احراز صلاحیت، این شرکت موفق به دریافت رتبه (5) در رسته صنعت و معدن شده است.

با استفاده از تجربیات مشابه کارکنان متخصص این پیمانکار در آتشکاری معادن و سایرکارهای متفرقه، تهویه و روشنائی در معدن کاری روباز و فضای بسته تونلها، توانائی های غیرقابل رقابتی در زمینه احداث انبارهای مواد ناریه و چاشنی، نگهداری و حمل و خرج گذاری انواع مواد ناریه، بهینه سازی عملیات چالزنی و خرجگذاری با انواع ماشین آلات از قبیل دریل واگنهای هیدرولیک و پنوماتیک و جامبو دریلهای دو یا چهار بومه و با استفاده از انواع مواد ناریه از قبیل آنفو، دینامیت، امولایت و غیره به روشهای مختلف: bench- blasting ،v-cut ، pre splitو غیره در حفاری سازه اصلی و فرعی سدها و تونل راهها و همچنین تولید مصالح مورد نیاز بدنه سدهای سنگریزه­ای و ریپ رپ مربوط به پروژه های سدسازی و راهسازی، توسط کارکنان این شرکت بکارگرفته می شود که در این زمینه پروژه هایی را به اتمام رسانده یا در دست اجرا دارد.

تأسیسات و تجهیزات

طبق آخرین رتبه بندی احراز صلاحیت، این شرکت موفق به دریافت رتبه (5) در صنعت تأسیسات و تجهیزات شده است.

در این رابطه تأسیسات هیدرو مکانیکال شبکه های آبیاری و سدها و بندهای انحرافی، لوله گذاری فولادی انتقال آب در تونلهای انحراف و تونلهای آببر سدها و همچنین طراحی و ساخت قالبهای لغزنده و سازه های نگهدارنده در تونلهای آب و راه و درپوش موقت شافتهای آبگیر در سدهای بزرگ از جمله توانایی های شرکت پایاب کوثر می باشد که در این زمینه پروژه هایی را به اتمام رسانده یا در دست اجرا دارد.

تماس با مشاور اجرایی شرکت

22585449 (۰۲۱)  | 22549131 (۰۲۱)

یا از طریق ایمیل info@payabkowsar.com

برای دریافت مشاوره پروژه های اجرایی و تامین برآورد پروژه ها از طرق پل های ارتباطی تماس حاصل نمایید.

فهرست