نیروی انسانی

  1. خانه
  2. نیروی انسانی

نیروی انسانی

معرفی نیروی انسانی و چارت سازمانی


دستاوردهای جدید حاصل از تجربیات دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر چه یکی از مبنای اصلی کارهای عمرانی بانک ماشین آلات هر پیمانکار میباشد ولی اولویت اول شرط موفقیت هر پیمانکار در تقابل با مشکلات و رقابتهای حرفه ای استفاده بهینه از نیروی انسانی آشنا به کار و متعهد و مسئولیت‌پذیردر زمینه بکار گیری بهینه ماشین آلات و برنامه ریزی دقیق اجرای کار می‌باشد .

شرکت پایاب کوثر همواره سعی نموده است که علیرغم وجود چالش های مالی با ایجاد و تشکیل هسته های تخصصی فنی ـ اجرائی ـ مالی نسبت به تداوم مدیریت پروژه ها با تکیه بر سوابق اجرائی و تجربیات قبلی شرکت و کارکنان در قالب نمودارها سازمانی اقدام نماید .

شرکت پایاب کوثر فهرستی از کارکنان کلیدی ـ کارشناس ـ اجرائی و چارت های سازمانی پروژه‌های خود را در جدول ذیل معرفی می‌نماید :

مدیران شرکت

 zibaei

  مدیرعامل

   غلامعباس زیبایی

 ليسانس زمين شناسي از دانشگاه شيراز سال1368

eskandari 

  رئیس هیئت مدیره

   احمد اسکندری نصر

 ليسانس مهندسي استخراج معدن از دانشگاه تهران سال 1368

mehraki 

 عضو هیئت مدیره

   ابوالفتح مهرکی

 فوق ليسانس استخراج معدن از دانشگاه صنعتي امير كبير سال 1371

raiat 

  مدیر قراردادها

   بهرام رعیت

  ليسانس مهندسی عمران از دانشگاه اميرکبير سال 1354

 khalili

  مدیر دفتر فنی

   عیسی خلیلی

ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب سال 1376

 Yari

 مدیر مالی

   مسلم یاری پور فومنی

 ليسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال 1370

فهرست