پروژه های اجرایی

  1. خانه
  2. پروژه های اجرایی

پروژه های اجرایی

معرفی پروژه های اجرایی شرکت پایاب کوثر در حوزه های مختلف

پایاب کوثر

ادامه عملیات تکمیلی تونل شهدای خلیج فارس و اجرای روشنایی واقع در محور ارد- فداغ

پایاب کوثر

عملیات تکمیلی تونل شهدای خلیج فارس (بالنگستان)

پایاب کوثر

قطعه یک لامرد-خنج (حدفاصل فرودگاه تا قطعه ورودی تونل شهید باقری)

پایاب کوثر

باند دوم محور کنارتخته دالکی به همراه مسیر اتصال به فاریاب

تونل جاده سد و نيروگاه کارون 4

تونل جاده سد و نيروگاه کارون 4

احداث تونل شیراز

احداث تونل شیراز

احداث سد مخزنی فرغویه

احداث سد مخزنی فرغویه

سد تنگاب تونلهاي كوار- فيروز آباد

سد تنگاب تونلهاي كوار- فيروز آباد

دیوان محاسبات

طرح توسعه ساختمان دیوان محاسبات

سد مخزنی باباحیدر

سد مخزنی باباحیدر

سد مخزني چراغ ويس

سد مخزني چراغ ويس

كارون 3-حفاري گيت شفت 3

كارون 3-حفاري گيت شفت 3

فهرست